⚕ Miraculum

The way of health

If you're willing to walk the path of a dreamer, then anything is possible.

Jared Leto

Úvodná strana


Viac info

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Tabuľky

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Štatistiky

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Grafy

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Často kladené otázky

Miraculum je informačný systém pre evidenciu a riadenie procesov na traumatologickom oddelení FN Trnava. Názov vznikol z latinského slova „miraculum“, čo v preklade znamená „zázrak“.

Miraculum zvyšuje transparentnosť procesov, uľahčuje komunikáciu medzi personálom, prináša informácie pacientom a v konečnom dôsledku výrazne zvyšuje zdravotnú starostlivosť.

Postupne bude systém nasadený vo všetkých nemocniciach na Slovensku v rámci veľkej reformy zdravotníctva pod záštitou ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Autor systému
Autorom systému je Bc. Patrik Krasňan zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave - Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave.

MTF STU v Trnave

Užitočné odkazy 1

Užitočné odkazy 2